Категория LITTLE

Категория LITTLE

GRAND-PRIX LITTLE MISS INTERNATIONAL — Селинская Ксения Россия г. Москва
LITTLE MISS INTERNATIONAL Шахова Ульяны
LITTLE MISS INTERNATIONAL 1-st vice — Карасева Екатерина