Категория MINI

Категория MINI

GRAND-PRIX MINI MISS INTERNATIONAL — Щербакова Далия Казахстан г. Караганда
MINI MISS INTERNATIONAL Сафина Эришген Лейла (категория 9 лет)
MINI MISS INTERNATIONAL Маркова Ольга (категория 8 лет)
MINI MISS INTERNATIONAL 1-st vice — Полежаева Анжелика
MINI MISS INTERNATIONAL 2-nd vice — Монина Ева