Категория TEEN

Категория TEEN

GRAND-PRIX TEEN MISS INTERNATIONAL — Мукажан Замира Казахстан г. Караганда
TEEN MISS INTERNATIONAL — Орлянская Кристина (категория 10-11)
TEEN MISS INTERNATIONAL — Маркова Александра (категория 11-12)
TEEN MISS INTERNATIONAL 1-st vice — Белякова Злата
TEEN MISS INTERNATIONAL 2-nd vice — Богочанова Алина